Oberliga: Hamburg Adolf-Jäger-Kampfbahn (Hamburg)
Altona 93
----6:00 pm
Buchholz
Fri,May 19 2017 - 6:00 pm
Match not started yet